Incasso machtiging

Esrocom B.V. | Aston Martinlaan 92 | 3261 NB Oud-Beijerland

Incassant ID: NL58ZZZ243672980000

Hierbij geef ik, de klant, toestemming aan Esrocom BV, gevestigd op de Aston Martinlaan 92, 3261NB te Oud-Beijerland, met IBAN-nummer NL55RABO0369977726 bij de Rabobank, om betalingen voor facturen via automatische incasso van mijn rekening af te schrijven. Ik verklaar dat ik gemachtigd ben om deze incasso's te accepteren en dat er voldoende saldo op mijn rekening staat om de betalingen uit te voeren.

Deze incasso zal plaatsvinden op de vervaldatum van de factuur, of indien anders overeengekomen tussen Esrocom BV en mijzelf. Indien er wijzigingen optreden in de incassodatum of het bedrag, zal Esrocom BV mij hiervan op de hoogte stellen ten minste 3 dagen voor de geplande incassodatum.

Ik begrijp dat ik het recht heb om deze incasso-opdracht te allen tijde te annuleren door contact op te nemen met Esrocom BV of mijn eigen bank. Ik ben me ervan bewust dat ik ook mijn bank kan vragen om een terugboeking binnen 8 weken na de afschrijving. In geval van onterechte incasso's zal Esrocom BV het bedrag binnen 30 dagen terugbetalen.

Indien er wijzigingen optreden in mijn rekeninggegevens, zoals het rekeningnummer of de tenaamstelling, zal ik Esrocom BV onmiddellijk op de hoogte stellen.

Met het invullen en versturen van dit formulier geef ik Esrocom BV toestemming om mijn persoonlijke gegevens te verwerken voor de automatische incasso van facturen.

Ik ben akkoord met de incassovoorwaarden. *